Popis
Obsah: 


Romantik: Magická knihovna povznese javascript do nových dimenzí.
Technik: Angular zkrátí zdrojový kód na cca desetinu oproti klasickému javascriptu.
Všichni: Angular je vstupenka do světa rychlého a elegantního vývoje webových aplikací.


Videokurz je určen začátečníkům, kteří mají zájem naučit se něco nového a naprogramovat si jednoduchou webovou aplikaci. Je koncipován prakticky, s podrobným vysvětlením souvislostí a postupů.
Cílem videokurz je nasměrování programátora začátečníka správným směrem. Kurz nejde příliš do hloubky ani do šířky, ze samotného Angularu jsou zde použity jen některé jeho vlastnosti a možnosti.

Pro koho kurz je:
Pro koho je kurz?
1. Jsem začátečník v programování a chci se naučit něco praktického.
2. Jsem začátečník v javascriptu a chci se posunout dál.
3. Chci umět naprogramovat vlastní jednoduchou webovou aplikaci.
4. Chci držet tempo s dobou a používat moderní knihovnu.

Co se studenti naučí:
1. Základy Angularu.
2. Co je controller, k čemu se používá, jak se deklaruje, co obsahuje…
3. Co jsou, k čemu slouží a jak se používají direktivy.
4. Jak se aplikuje podmíněně CSS třída.
5. Jak se prováže vstup dat s proměnnou a naopak.
6. Jak se vypíše obsah pole do tabulky.
7. Jak se pracuje s objekty.
8. Jak se na stránce skyje obsah.

Benefity kurzu
Videokurz o Angularu kompletně v češtině – umožní plně se soustředit na výklad a ukázky. Aplikace je budována od úplných základů, vše je srozumitelně vysvětleno.
Autor má bohaté zkušenosti s lektorskou činností.

Doplňující informace:
Nabízím emailovou konzultaci k probíranému tématu.

Osnova kurzu

1. Instalace Chrome, NetBeans; založení projektu v NetBeans, připojení Angularu.
2. Přidání vlastního js souboru. Deklarace controlleru.
3. Provázání inputu (HTML) s proměnnou (JS). Direktiva ng-model.
4. Javascriptový objekt a práce s ním.
5. Pole, pole objektů, vložení prvku do pole. Volání funkce při stisku tlačítka. Direktiva ng-click.
6. Vypsání prvků pole do seznamu (<UL>, <LI>). Direktiva ng-repeat.
7. Vymazání obsahu inputu při stisku tlačítka.
8. Vypsání prvků pole do tabulky. Direktiva ng-repeat.
9. Zobrazení a skrytí obsahu stránky při splnění podmínky. Direktiva ng-show.
10. Ošetření vstupních dat, zakázání tlačítka. Direktiva ng-disabled.
11. Rozšíření vlastností objektu, úprava funkcí. Přidání CSS vlastností.
12. Podmíněné přidání CSS třídy. Direktiva ng-class.
13. Smazání prvku z pole. Volání funkce s argumentem (parametrem).
14. Editování záznamu uloženého v poli. Podmínka ve funkci, podmíněné provádění příkazů.
15. Tlačítko s různým názvem podle podmínky. Direktiva ng-show. Výpočet věku z aktuálního data a roku narození. Návratová hodnota funkce.
16. Skrytí a zobrazení obsahu podle hodnoty zatržítka. Přesná pozice prvku na stránce.
17. Vizuální úprava tabulky. CSS třídy.
18. Naplnění pole ještě před zobrazením stránky.
19. Řazení v tabulce podle příjmení a jména. Filtr orderBy.
20. Zjištění indexu prvku v poli, volání funkce s parametrem.


Informace o lektorovi
Ing. Pavel Kříž
Učitel a lektor s dlouholetou praxí. Zajímá se o IT, španělštinu, osobní rozvoj, dobrou sci-fi literaturu a vývoj mobilních aplikací. Pomáhá studentům v rozvoji jejich schopností a znalostí.

AngularJS 1.x pro začátečníky

 

Věděli jste, že můžete získat přístup ke všem kurzům v rámci výhodného předplatného?