Třicet motivačních citátů na celý měsíc

 

 

„Žít znamená jednat.“
Anatole France

 

„Chcete ve světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco jiní se baví.“
Winston Churchill

 

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“
Konfucius

 

„Uprostřed každého problému se nachází příležitost.“
Albert Einstein

 

„Žádný člověk není takovým hlupákem, aby nedošel k úspěchu v jedné věci, je-li v ní vytrvalý.“
Leonardo da Vinci

 

„Amatéři sedí a čekají na inspiraci, zbytek z nás prostě vstane a pustí se do práce.“

 Stephen King

 

„Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte.“
Anthony Robbins

 

„Žijte, jako kdybyste měli zítra umřít. Učte se, jako kdybyste měli žít navždy.“
Mahatma Gandhi

 

„Ten nejpomalejší, který neztratí cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle.“
Gotthold Ephraim Lessing

 

„Cokoliv si lidská mysl zamane a v cokoliv uvěří, to se může stát.“
Henry Ford

 

„Mysl nemá hranic, kromě těch, které si sami vytvoříme.“
Napoleon Hill

 

„Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám.“

Stephen Leacock

 

„Vláda nad vlastním životem spočívá ve vládě nad časem a vláda nad časem je vládou nad životními událostmi.“

Hyrum W. Smith

 

„Nemůžeš-li létat, běž, nemůžeš-li běžet, jdi, nemůžeš-li ani jít, plaz se. Ale ať už děláš cokoli, musíš se neustále pohybovat kupředu.“

Martin Luther King Jr.

 

„Když nás opouští naděje, držme se trpělivosti.“

Thomas Fuller

 

„Dokud dýchám, doufám.“

Marcus Tullius Cicero

 

„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“

Tomáš Garrigue Masaryk

 

„Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá a čeho ještě může dosáhnout.“

Jean-Paul Sartre

 

„Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete.“

Zig Ziglar

 

„Smutek mizí, když jdeme stále vpřed.“

Paulo Coelho

 

„Ze všeho nejvíc vyčerpává nečinnost.“

Aristotelés

 

„Abychom dosáhli velkých cílů, musíme něco riskovat.“

Helmut von Moltke

 

„Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu.“

Benjamin Barber

 

„Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.“

Charles Dickens

 

„Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi.“

Polykleitos

 

„Nikdy nedosáhneš velkého úspěchu, neriskuješ-li pád.“

William Feather

 

„Čin je protilátka zoufalství a recept na štěstí.“

Lisa Nicholsová

 

„Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný.“

Thomas Carlyle

 

 „Nejlepší věc, kterou můžete udělat, když se Vám nedaří, je usmívat se.“

Michael LeBoeuf

 

 „Motivace je vnitřní elán.“

Denis Waitley