Úvod do fotografování portrétu

Portrétové fotografie se dají považovat za nejatraktivnější formu pro komerční focení. Jedná se o zachycení podoby jednoho člověka nebo i více osob, velmi výjimečně i zvířete. V portrétové fotografii převládá tvář a výraz, protože cílem je zachytit osobitost nebo náladu portrétovaného.

Na portrétu není vždy pouze tvář, ale na snímku může být i část těla nebo celá postava, kterou doplňuje pozadí. V žádném případě se ale nejedná o náhodné snímky nýbrž o komponovaný obraz ve statickém pozadí. Z toho vyplívá, že fotograf zodpovídá za stavbu scény, nasvícení, ale i za pozici portrétovaného.

Portrétové fotografie se dělí do několika kategorií. Se všemi se více či méně v běžném životě setkáváme. Například svatební fotografie se řadí do kategorie prezenčních portrétů. Naopak fotografie z války budou součástí reportážního portrétu.

Fotograf se v ateliéru setká se třemi kategoriemi. První je identifikační portrét. Jde o fotografii pasového typu. Další je charakteristický portrét. Na rozdíl od předchozí kategorie je zde možnost kreativního nastavení scény. Tento druh portrétu má za cíl ukázat portrétovaného jako příslušníka určité sociální skupiny. Nepřihlíží se ale k tomu do jaké skupiny člověk patří, ale jestli vypadá jako příslušník dané skupiny. Tento fakt do značné míry zlehčuje nošení stejnokrojů. Poslední kategorií, se kterou se můžete v ateliéru setkat, je dětský portrét. Na focení dětí je potřeba se obrnit dávkou trpělivosti.

Jak fotit portréty se můžete také dozvědět 25. září na stránkách kurzyzive.cz nebo osobně v atelieru Digifoto na pražském Chodově. Dozvíte se zde jak efektivně využít zařízení ateliéru, naučíte se malovat světlem (a to doslova), k vidění budou praktické ukázky lektora Karla Pobřísla, který má mnoholetou zkušenost s fotografií, a mnoho dalšího.

Karel Pobříslo je absolvent oboru Tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Od roku 1993 funguje jako profesionální fotograf. Jeho snímky jsou publikovány v domácích i zahraničních periodikách jako je Cosmopolitan, Foto Video, Design&Home nebo Esquire. Je držitelem několika cen, mezi kterými je i cena časopisu New York Times.

Portrétové fotografie jsou základ, proto přijďte 25. září do ateliéru Digifoto na Chodově nebo se koukejte živě na kurzyzive.cz. Záznam bude k zakoupení na kurzyzive.cz. Kurz je určen pro všechny, kteří ovládají základní funkce svého fotoaparátu a umí pracovat v manuálním režimu.