Autorské právo pro fotografy a další svobodná povolání
Popis
Obsah: 

Kurz se zaměří na představení tématu autorského práva na obecné rovině (definice základních pojmů jako kdo je to autor, co je to autorské dílo, informace o tom, jakými druhy práv autor disponuje apod.), představí jej jako součást širšího komplexu práv duševního vlastnictví a vysvětlí jeho návaznost na bezprostředně související právní instituty a odvětví (všeobecná ochrana osobnosti, právo proti nekalé soutěži, mediální právo atd.). Po vysvětlení těchto základů komentované problematiky bude kurz informovat o ryze praktických otázkách (výjimky z autorskoprávní ochrany, jak se bránit proti "krádeži" autorské tvorby, jak správně sepsat licenční smlouvu atd.), a to se zaměřením na fotografickou a filmovou tvorbu a výrobu.

Cíl kurzu jednou větou

Absolvent kurz se dozví, proč se přestat bát a začít mít rád autorské právo - tedy jak maximálně využít autorský zákon (a související právní předpisy) ve svůj prospěch.

Pro koho je kurz určen
Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí udělat jasno v tom, k čemu je v praxi dobré autorské právo - zejména pak pro autory i uživatele fotografických a autorských děl.  
 
Pro koho není vhodný
Absolvování kurzu je zbytečné pro osoby, které se v průběhu svého života nesetkají s fotografií, filmem ani jinými typy autorských děl.
 
První část
Představení základních pojmů a konceptů autorského práva. Související právní oblasti (další práva duševního vlastnictví, všeobecná ochrana osobnosti, nekalá soutěž, mediální právo apod.). Vybrané zvláštní druhy autorských děl (zaměstnanecké dílo, dílo na objednávku, školní dílo apod.).

Druhá část
Výjimky z ochrany autorským právem. Licenční a další související smlouvy. Kolektivní správa autorských práv a další praktické instituty autorského práva.
 
Třetí část
Specifika autorskoprávní ochrany fotografií a filmu.

Bonusový obsah a další bonusy pro ty co si kurz zakoupí
Často kladené otázky: Příklady z praxe.


 
 
 
 


 
 

 

 

Autorské právo pro fotografy a další svobodná povolání